Code Forum Johncms 6.1.2 Mod By MrT98

By Ging, 900 View
#TOP
Giới thiệu
- JohnCMS 6.1.2
- Mod nền ảnh bìa dễ nhìn hơn khi thành viên chưa up ảnh bìa.
- Mod ảnh nền tin nhắn (ý tưởng by @boy37 và thực hiện bởi MrT98).
- Thay đổi ảnh nền tin nhắn tại chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- Mod rewrite url forum và bảng tin.
- Mod danh sách tin nhắn: đưa những cuộc trò chuyện(tin nhắn) gần đây nhất nên đầu danh sách.
- Mod danh sách bạn bè: Đưa những người hay trò chuyện nhất nên đầu danh sách.
- Ẩn mục bảng tin khi không có thông báo nào.
- Fix lỗi sau khi thích hoặc bỏ thích sẽ bị đưa về trang đầu tiên hoặc trang cuối của chủ đề(các bản cũ bị lỗi này).
Đã fix thành: quay trở về đúng bài viết mà ta nhấn thích, bỏ thích.
- Fix bug xss tại status và group.
- ...
Còn rất nhiều các thay đổi khác.

Hướng dẫn cài đặt.
- Chạy domain/install để cài đặt.

Code bởi MrT98 - ModJohn.Com
Gill, Tâm đã thích bài viết này

0 comments:

  1. Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên!