Code Forum JohnCMS DDViet History Ajax

By Ging, 1083 View
#TOP
Config

- infiles/db.php

Về code

Sử dụng Ajax + html5 history nên không phải load lại trang bất kfi tính anwng nào cả.
- Hệ thống ajax thả cảm xúc bài viết
+ Api đọc của google
+ Hệ thống api nhạc cuatui
+ Đăng bài tất cả chỉ với một click mà không phải load lại trang.
+ tự động cập nhật title của bài viết.
+ Tự động update sitemap v.v
+ Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.

Một số hình ảnh :

Code build : DucNghia
Nguồn DucNghia.Name.Vn
Gill, Tâm đã thích bài viết này

2 comments:

  1. avatar Chan says:

    mất file rồi