Extension Tìm Số Điện Thoại Facebook

By Ging, 592 View
#TOP
Ưu điểm:
Tìm số điện thoại từ UID Facebook
Tìm UID Facebook từ số điện thoại
Thêm vào một dòng nh
Tính năng lưu lại lịch sử tìm kiếm để tra cứu lại

Nhược điểm:
Cơ sở dữ liệu hơi cũ, các toàn khoản mới sẽ không tra cứu được

Nguồn: Tác giả chưa xác định - J2TEAM Community
Gill, Tâm đã thích bài viết này

0 comments:

  1. Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên!