Đọc Medium Không Giới Hạn

By Ging, 660 View
#TOP
Medium có giới hạn số bài viết cho phép đọc mỗi tháng, để bỏ qua giới hạn đó cách tốt nhất là mua gói Premium 372

Hoặc sử dụng Extesion dưới đây:
https://github.com/swapagarwal/mediumship
https://github.com/thebaer/MMRA
https://github.com/manojVivek/medium-unlimited

Trên android Kiwi Browser/ Yandex Browser có thể sử dụng extension, có thể cài extension trên để sử dụng.
Hoặc dùng app Medium đã mod
đây là phiên bản 3.6.1000077
Gill, Tâm đã thích bài viết này

0 comments:

  1. Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên!