Hướng dẫn cài PHOENIX OS TL MOD

By Ging, 610 View
#TOP
Phoenix OS là một hệ điều hành Android trên máy tính.

Phoenix OS TL Mod: là bản sửa đổi đặc biệt giúp chơi game ngon hơn, xoá qc từ Phoenix OS, root, Magisk , Viper4Android FX, L Speed...

TL MOD V3.5
THUNDER V 1.0
THUNDER V 2.0

Đầu tiên nếu đã cài phoenix OS thì uninstall. Tải Phoeix OS Installer
và click install
Chọn disk muốn install và click next.


Sao khi install thành công mở thư mục PhoenixOS chọn cài và xoá system.img, radisk.img, initrd.img, kernel.

Mở file Phoenix OS TL Mod
Chọn các file system.img, ramdisk.img, initrd.img, kernel để giải nén vào thư mục PhoenixOS

Sau khi thành công restart máy tính và ở Phoneix OS.
Tiếp đó thiết lập L Speed => DONE.


https://www.tipslab.info/
Gill, Tâm đã thích bài viết này

0 comments:

  1. Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên!