Mã hóa mật khẩu cho Twig - Wap4

By Đức, 2766 View
#TOP
Ai làm code twig trên wap4 chắc đều trăn trở làm sao mà bảo mật khi wap4 ko có hàm mã hóa mật khẩu đúng ko nào :D

Trước tôi có share 1 lần rồi nhưng code còn cùi. Nay Share lại đoạn function mã hóa pass, giải được cũng khá là đau đầu nha.

Tạo file '_functions' dán code này vào
{% macro miPass(text) %}{% spaceless %}
{% set char='w1rt2y0u3imeop4a9sdf5ghjkl6zxqc7vb8n'|split('') %}
{% set pass={} %}
{% for i,x in char %}{% set pass=pass|merge({(char[i]):(i)}) %}{% endfor %}
{% set n,res=n|default(7),'' %}
{% for i in text|split('')|reverse %}{% set n=loop.index+1 %}{{( (pass[i]+n)>=char|length? char[pass[i]+n-char|length] : char[pass[i]+n] ) }}{% endfor %}{% endspaceless %}{% endmacro %}

Dùng như thế nào?

tại file cần dùng:
{% from '_functions' import miPass %}

{{miPass('Nguyen-Van-Duc')|trim}}

Đây là một số chuỗi sau mã hóa:

'Nguyen-Van-Duc' => 'vm2yyh3iihs5na'

'aaaaaaaaaaaaaaaaaaa' => 'sdf5ghjkl6zxqc7vb8n'

'xoxoxoxoxoxoxoxoxo' => '479bdn51htky6uxice'

Giờ thì bảo mật hơn nhiều rồi đó nha!
Nguồn : Mrducz95
Gill, Tâm đã thích bài viết này

40 comments:

 1. avatar Đức says:

  vl bình luận :))

 2. avatar Dai says:

  2

 3. avatar Đức says:

  tối tui faker luôn vậy

 4. avatar Dai says:

  Chưa hoàn thiện 1

 5. avatar Đức says:

  @Dai làm thêm cái thông báo :))
  rồi thêm cái xóa cmt .
  chống bị nó xài tool check pass nữa

 6. avatar Dai says:

  Bài viết: Mã hoá này có vẻ giống mã Vigenère

 7. avatar Đức says:

  @Dai này mrduc viết vẫn thiếu mấy thứ
  cơ mà muốn check thì js vẫn encode đc :(((

 8. avatar Dai says:

  @khanh def

 9. avatar Đức says:

  spam coi nó có lên gì ko