Tạo VPS từ Google Colab/Shell

By Dai, 1270 View
#TOP
vào link ở đính kèm
Chạy Create User

Sau đó click vào đường linkhttps://remotedesktop.google.com/headless
Sau khi click vào click bạn sẽ được đề nghị tải Chrome Remote Desktop, cứ nhấn bắt đầu, và cho phép.Cấp quyền cho tài khoản Google được quyền remote vào VPS.

Copy tất cả Code ở dòng Debian Linux

Quay qua tab đang mở Colab, Dán đoạn code vừa copy vào phần CRP ở RDP
.


Chạy Google Drive Mount để có thể truy cập file trong Google Drive trong VPS tạo (không thích cũng được)

Truy cậphttps://remotedesktop.google.com/access/
Chrome sẽ mở cho bạn 1 tab, tại đây bạn sẽ thấy VPS bằng Google Colab miễn phí hiện ra, click vào đó.

Nhâp mã PIN 123456 giống hồi nảy đã cấu hình.

Truy cập Vào VPS thành công, bạn để ý ở dưới góc màn hình sẽ có thanh công cụ, click vào biểu tượng trái đất để duyệt web nhé.
Gill, Tâm đã thích bài viết này

1 comments: