code web nghe nhạc php

By kitatokis9x, 443 View
#TOP
Code này ngẫu hứng mình viết chơi chơi, nên không được bài bản và đẹp.

Hướng Dẫn:
- sử dụng php 7.0 => 8.x
- up data lên Mysql rồi config tại fille .env
Chức năng:
- đăng bài
- sửa bài
- thêm thể loại
- sửa thể loại
- setting website trên admin
- sử dụng link ảnh banner bài hát và link mp3 sau khi post bài tự lưu lại về host trong thư mục uploads và mp3

link code: Link Github
Đức, siêu nhân gao, lốc xoáy và 1 người khác đã thích bài viết này

4 comments:

  1. avatar kitatokis9x says:

    mn chê à =((

  2. Nhìn /controller tưởng mvc nhưng hoá ra ko phải =))

  3. avatar Ancktv97x says:

    Tuyệt @@