Script Nén Ảnh Đơn Giản Bằng PHP Và VueJS

By Ging, 591 View
#TOP
- Sử dụng vue js + ajax đơn giản để xử lý ảnh
- Ảnh nén có thể giảm khoảng 45% tùy thiết lập, có thể giữ chất lượng ảnh đến 85% .

Nguồn: httzip.com
Gill, Tâm đã thích bài viết này

0 comments:

  1. Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên!