Code Forum JohnCMS DinhLuyen Bootstrap 3

By Ging, 970 View
#TOP
Giới thiệu
Code mod trên nền JohnCMS 6.2.0 by vinajohn v4u
Đã mod thêm
- Đính kèm link, import file về host.
- Nhắn tin
- Đăng kí, đăng nhập
- Mod member post bài, right 9 kiểm duyệt bài viết, kiểm duyệt nội dung.
- Giao diện home 3 cột
- Mod bố cục admin cpanel gọn gàng hơn
- Xóa bỏ 1 số mục không cần thiết
- Code còn thiếu cái bình luận bài viết
- Code ẩn guestbook ở pages/mainvina.php do bị lỗi

Hình ảnh


Code bởi Nhox35 - Tiaxgame.tk ; tomxxt98 - V4u.vn
Gill, Tâm đã thích bài viết này

0 comments:

  1. Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên!